KFUM Central har sedan 2006 uppvaktat Stockholms Stad med ett erbjudande att finansiera, drifta och förvalta ett idrotts- och kulturcentrum i Stockholm. I början arbetade vi mot en placering vid Valhallavägen, intill Roslagstull. På grund av miljöskäl flyttades projektet 2015 till den tomma grustomten väster om Wenner-Gren Center. Våren 2018 beslutade Stockholm Stad att den platsen inte var tillgänglig för KFUM Centrals erbjudande. Vad hände sen?

Politik och stadsbyggnad är svårt. Det har 12 års arbete med att försöka få staden att nappa på KFUM Centrals generösa erbjudande fått oss att förstå. I föreningens analys var Hagaparkstomten den perfekta platsen för vårt erbjudande då den ligger inom Nationalstadsparken, vars regelverk tillåter offentliga projekt som t ex idrottsyta för allmänheten. Vår anläggning skulle hamna intill en stor nybyggd skola vilket gav goda synergier och förutsättningar för samarbete. Placeringen intill parken och Brunnsviken öppnade för Ängsholmen att utveckla fantastiska projekt ihop med föreningshuset.

Miljöpartiet deklarerade före jul att man var beredda att bryta koalitionen i Stadshuset för att göra projektet genomförbart tillsammans med Allianspartierna. Drömmen om ett föreningsfinansierat idrotts- och kulturcenter i Stockholms innerstad såg ut att gå vägen.

Efter exploateringsnämndens möte i april 2018 kom vi snabbt ner på jorden igen. Det bestämdes att ”vår” plats skulle användas för äldreboende och studentbostäder och att skolan skulle byggas men med en mindre gymnastiksal. Istället gav de styrande i Stockholm KFUM Central möjligheten att pröva vår idé på en tomt längre bort i Hagastaden, Norra Stationsgatan intill Torsplan.

Nu fanns ingen tid för besvikelse och frustration. Inom projektorganisationen beslutade vi oss snabbt för att lägga all energi på att försöka förstå vad den nya platsen gav för möjligheter att genomföra vårt projekt.

foto: Lennart Johansson, Sthlm stad
foto: Lennart Johansson, Sthlm stad

Fastigheten Vasastaden 1:16, kvarter 37 inom Hagastaden, Norrmalm, ligger mellan Norra Stationsgatan och motorvägen, bredvid det senast byggda huset vid Solnabrons fäste intill Torsplan. Idag en stor obebyggd tomt och Stadens förväntningar är att vi ska kunna få plats med vårt idrotts- och kulturcenter ihop med cirka 25.000 kvadratmeter kontor och bostäder som staden kan sälja. Tomten är mycket attraktiv som kontorsläge. En ny tunnelbaneuppgång kommer att öppna i hörnhuset vid bron när nya gula linjen är klar vilket är ett stort plus för föreningsverksamheten. På minussidan räknar vi in avsaknaden av intilliggande skola och svårigheten för Ängsholmen att utveckla utomhusaktiviteter. Komplexiteten är betydligt större här jämfört med Hagaparkstomten där vi såg framför oss ett eget hus på marken. För att klara denna tekniska utmaning måste vi slå oss ihop med en erfaren motpart i form av ett större fastighetsbolag. Vi har blivit uppvaktade av flera stora fastighetsbolag som vill vara och utveckla projektet tillsammans med oss. Vi förhandlar idag med fyra parter och den största frågan är hur mycket föreningsyta som ryms ihop med kontor och bostäder och hur stor prislappen kan tänkas bli. För KFUM Central är målsättningen att kunna flytta hela föreningsdelen från Rosengatan och att nya lokaler ska kunna bidra till att utveckla våra befintliga verksamheter.

Vad innebär då detta för KFUM Central Basket? I underlaget för Hagaparkshallen planerades för en bollhall som kunde delas upp i tre planer, samma upplägg som i Fryshuset och Täljehallen. Samma lösning eftersträvas även vid Torsplan. Mittdelen blir huvudplan och vid stora matcher drar man fram mobila läktare över sidoplanerna. Flexibilitet är nödvändigt och  de tre större planerna ska kunna delas in i 6 mindre planer för t ex skolgymnastik och EB-lag. Beträffande åskådarantalet var det så högt som 3600 i Hagaparkshallen och mycket talar för att det måste bli färre vid Torsplan. Ett absolut minimikrav från Basketförbundet för att ligamatcher ska kunna spelas är 1000 åskådare, placerade längs med bägge långsidorna. De ställer också krav på trägolv.

Ihop med idrottsytorna finns självklart omklädningsrum och gym/fyslokal. Alla kanslifunktioner kommer också flyttas hit och önskemål om en riktig basketshop finns. Sannolikt ihop med en etablerad sportbutik.

Tanken är alltså att vi ska förlägga merparten av våra träningar och matcher hit och att här kunna genomföra visionen om ligaspel för både dam- och herrlag. En bollhall som denna ger oss också möjlighet att arrangera turneringar och internationella matcher. Den slutgiltiga åskådarkapaciteten avgör om det även kan bli på landslagsnivå.

Hallen på Rosengatan blir kvar för yngre lag och Banana Kids. Vi kommer säkert träna även i andra hallar på Norrmalm men ambitionen är att så många träningstillfällen som möjligt ska förläggas i vår egen anläggning.

Den tidplan vi nu arbetar efter kan innebära invigning 2025. Ett definitivt genomförandebeslut kommer några år innan och då är det möjligt att åter planera för en uppstart av dam- och herrlag.

Det är en lång väg kvar men som med så mycket annat inom KFUM Central Baskets verksamhet är även här nyckelordet TÅLAMOD!!!

/Svante Bengtsson, ordförande Central Basket