Här kommer all info kring traineeprogrammet att finnas inom kort!

(Juat nu håller den på att byggas på, bit för bit)

Så vad innebär det att vara trainee?

Jo, en trainee är mellan spelarna och coacherna. En förebild som kan hjälpa dem att utvecklas men utan det större övergripande ansvaret för gruppen och träningssäsongen som naturligt faller på coachen. Trainees har möjligheten att plocka ut russinen av att vara coach, hjälpa spelarna på en individuell nivå, lära känna dem och se till att alla känner sig sedda under träningen. Traineeprogrammet är även en fantastisk möjlighet att utveckla sitt eget ledarskap genom den utbildning som kommer att förses med hjälp av KFUM och deras ledarskapsutbildningar. 

På grund av matchschema och olika traineedagar kommer denna utbildningsträff att ske precis innan jul. Passen kommer att bestå av en basketdel, en med ledarskap och en del om mental hälsa i samarbete med Må Bäst!. När man är ledare är den egna hälsan lika viktig som deltagarnas, utan energi kommer coachandet varken gynna den egna utvecklingen eller spelarnas. Ni får en kallelse när denna dag har preciserats exakt.

För mer information till KFUM och Må Bäst:

KFUMs ledarskapsutbildningar: https://kfum.se/vad-vi-gor/utbildningar/

Må Bäst! : https://kfumcentral.se/mabast/