I det rykande färska numret av Basketförbundets tidning Give and go finns det en hel sida med bilder från vår BananaKids verksamhet!

http://iof1.idrottonline.se/ImageVaultFiles/id_96893/cf_74/GAG_no8_low.PDF