Vi förutsätter att ledarna för respektive lag är med på sommaravslutningen.
Livet kan dock komma i mellan… meddela nedan om ni kommer ELLER inte kommer. Ni kan också välja uppgift, om det är något ni verkligen vill göra.

Föräldrar och styrelse är också välkomna att hjälpa till!

TACK för ert engagemang!