Sommarläger

2-8 augusti 2021, Oskarshamn. För 2006-2011 och trainees (u17 och 19).