För att säkerställa säkerheten så långt det går för våra medlemmar så har följande regler satts kring inomhusträning i vår verksamhet tills vidare.