KLUBBEN

KFUM Central Basket är en del i huvudföreningen KFUM Central.
Vi är en ideell idrottsförening som främst riktar sig till barn och ungdomar i Vasastan, på Norrmalm och Östermalm.
Klubben finns till för att verka, genom utövning av basketsporten, för höjande av medlemmars andliga och fysiska fostran samt för främjande av god kamrat-och idrottsanda.

Föreningens värderingar bygger på sportsligt engagemang, gemenskap och omtanke. Vi pratar mycket om centralanda inom föreningen vilket bygger på dessa ord och skapas genom våra medlemmar. Vare sig det är spelare, tränare, styrelsemedlemmar eller föräldrar så är vår värdegrund basen för allt vi gör, varje dag. Våra medlemmar bygger vår förening och gör med sitt engagemang KFUM Central Basket till den klubb det är. En klubb att växa i!

Mission
Mission svarar på frågan ”Varför finns vi till?”. KFUM Central Baskets uppdrag är att

 • verka för sportsliga framgångar inom ungdoms- och seniorbasket i centrala Stockholm
 • förena högkvalitativ basketverksamhet för ungdomar för bredd såväl som elit med socialt ansvar
 • utveckla (unga) människor genom att erbjuda basketboll och tillgång till lokalerna på Rosengatan, Rosenbusken samt övriga mötesplatser.
 • Erbjuda unga människor högkvalitativ ledarutbildning samt möjlighet att praktisera sitt ledarskap genom att verka som coacher och ledare inom föreningen.

Vision
Vision svarar på frågan ”Vad är det vi vill uppnå på lite sikt?”. Vår vision är:

 • Att bygga och driva en fullstor idrottshall med läktare för minst 2000 personer inom vårt upptagningsområde i samverkan med andra föreningar inom KFUM Central.
 • Att vinna basketligan på såväl dam som herrsidan inför fullsatta läktare i den nya hallen
 • Erbjuda barn i åldern 5-7 år BananaKids
 • Representation av minst ett flick- och pojklag per stadsdel i upptagningsområdet, Vasastan, Norrmalm, Östermalm och Gärdet för ungdomar i åldern 8 – 13 år
 • Representation av flick- och pojklag med minst ett lag i varje åldersklass U14, U15, U16, U 17, U19 och U23
 • Fortsatt verka för att ha minst ett lag för ungdomar med särskilda behov
 • Att verka för att äldre spelare vill föra sin kunskap vidare till nya generationer basketspelare inom föreningen som coacher och ledare
 • Att verka för ett aktivt föräldraengagemang inom klubben direkt eller via föräldraföreningen, BananaPäron