Den 11 april lär det dags att rösta, debattera och mötas på årets viktigaste möte på KFUM Central – årsmötet.

Det äger rum den 11 april kl. 18.00 i Lilla hallen på KFUM Central, Rosengatan 1-3. Enklare mat och fika serveras. Motioner och nomineringar till hedersmedlemmar ska vara styrelsen tillhanda senast den 14 mars. Alla handlingar inför mötet såsom motioner, propositioner, årsredovisning etc finns tillgängliga senast den 28 mars på http://kfumcentral.se/arsmote

Välkomna!