Som den del i juniorprogrammet ingår utbildning och i mars fick våra juniorlag gå på en föreläsning som hölls av Ulf Carlsson, idrottspsykolog. Han pratade om personlig effektivitet, vikten av att kunna planera sin tid, att planera sin framgång och sätta upp mål.

Varför är det viktigt att planera då? Genom att planera och ha någorlunda koll på sin tid kan det underlätta i ens vardag. Då man får en översikt av sin tid, kan det på så sätt minska stress och dessutom få mer tid över till annat. Sådant som man själv tycker är värdefullt och roligt. Eller också det faktum att man kan vara närvarande till hundra procent i det man gör just nu och inte oroa sig över att man inte hunnit med det ena eller andra.

Ulf tog upp ”Balanshjulet” där juniorerna fick rita ner sina egna hjul med vad det är som deras liv består av, till exempel skola, träningar, fritid, familj, sociala medier, jobb, sömn osv. Därefter bedöma hur mycket tid de lägger på varje del och sedan rita en linje mellan varje del i hjulet. Frågan som löd efteråt var ”Går ditt hjul att rulla?”. En liten fingervisning om det finns balans i livet.

Ett annat verktyg som juniorerna fick lära sig var målsättning. Hur man sätter upp mål och hur man följer det. När man ska sätta upp ett mål menar Ulf att det finns fem komponenter som alla är otroligt viktiga att ha med. VAD för mål har du? HUR ska du nå det? VEM kan stötta/hjälpa dig? NÄR vill du nå det? VARFÖR gör du det?

Många som sätter upp mål av olika anledningar och sedan inte uppnår det har glömt av ”Varför” och ”Hur”.

En bra fråga som ställdes var att om man planerar mycket, ökar inte det stressen då och tar tid istället?

Det är enkelt att tro att planeringen tar tid ifrån en eftersom det kanske känns som att man måste följa det till punkt och pricka och därför begränsar sig själv. Men då glömmer man värdet i varför man ska planera: Skapa mer tid till sig själv. Faktum är vi alla har vissa fasta tider i våra liv. Skola, och jobbet börjar och slutar en viss tid varje vecka. Basketträningen återkommer varje vecka samma tid exempelvis. Nyckeln är vad man gör den resterande tiden. Tipset som Ulf gav var att rita ner ett simpelt veckoschema med endast alla fasta tider. Därefter, beroende på hur veckan ser ut, är det enklare att se när man borde plugga och när man har fritid och kan göra vad man vill.

Det är självklart inte enkelt i början men precis som med det mesta här i livet – övning ger färdighet.

Stort tack säger vi till Ulf!

av Börje, webredaktör KFUM Central Basket